Bo mer bolig AS består av personer med lang fartstid innenfor byggebransjen samt eiendomsutvikling. 


Selskapet benytter seg kun av solide kvalitetsentreprenører med lang fartstid.


Vi bygger familieboliger som er tilpasset den moderne familien med fokus på kvalitet, funksjonalitet, design og eksklusive materialvalg. 

Kvalitet

Vi etterstreber til alle tider høy kvalitet i arbeidet vi og våre samarbeidspartnere leverer. Dette sikrer vi gjennom svært gode kontrollrutiner, kvalitets fokus og påkostede løsninger til det beste for våre kunder.

Funksjonalitet

Vi bygger med et fokus på funksjonalitet der boligene har gode løsninger som er tilpasset dagens familier og hvor de kan leve behagelig med smarte løsninger.

Design

Vi holder oss oppdaterte og relevante i forhold til tidsriktig og tidløst design slik at våre boliger til en hver tid skal begeistre markedet og våre kunder på interiør og designmessige valg.

Materialvalg

Vi bruker mye tid på å fatte de rette materialvalgene som skal gjenspeile kvalitet og gode løsninger. Vi har kontinuerlige prosesser for å forbedre oss ytterligere når det gjelder dette punktet.

Vår prosess

Kvalitet & kontroll i høysete

Planleggingsfasen

En svært viktig fase hvor vi bruker tid på å finne de beste tomtene samt boligene som passer inn i terrenget og nærmiljøet.

Videre følger prosessen med innplassering av boligene i terrenget hvor vi etterstreber å skape private oaser hvor vi terrengtilpasser skånsomt slik at vi benytter kvalitetene i tomtene for å gi den beste plasseringen av hver enkelt bolig.

Etter at disse valgene er tatt så benyttes det ytterligere tid på å optimalisere arealplanene slik at de er optimale i forhold til bruk og størrelse for den moderne familien. Det skal være enkelt og behagelig å bo i en bolig levert av oss. 

Design & optimaliserings fasen

I denne fasen benytter vi tiden til å finne de beste design messige løsningene og optimalisere boligen for bruk. 

Her etterlates ingenting til tilfeldighetene når det gjelder planlegging av din bolig. Vi jobber igjennom design valg i alle rom, plassering av teknisk utstyr, planlegging av rør, elektro og ventilasjon.

Vi etterstreber å få alt teknisk utstyr montert i vegg og unngår dermed unødig innkassing av utstyr. 

Igangsettelsesfasen

Den meste spennende og givende fasen der all planlegging kommer til livs. 

Boligene kranes opp ila. få dager og vi har i forkant gjort alle relevante kontroller av grunnforhold og plate på mark. 

Ila. få dager er det mulighet for å gå igjennom alle rom i boligen. 

Oppfølgingsfasen

Denne fasen er svært viktig. Her er vi på plass daglig for å kontrollere, koordinere og kvalitetssikre alle arbeider. Vi jobber oss igjennom våre sjekklister og avholder jevnlige byggemøter for å sikre god kommunikasjon og kontroll på byggeplassen. 

Vi benytter dedikerte sjekklister med alle nødvendige kontrollpunkter. 

I tillegg har vi uavhengige kontrollører som også kontrollerer våre sjekker samt våre underleverandører. Dette for å være sikre på at vi leverer det ypperste av kvalitet og presisjon. 

Overleveringsfasen

Her er kunden i høysete. Vi lever av tillit og fornøyde kunder. 

I forkant av overtagelsen så er boligen rengjort slik at familien kan flytte rett inn uten bekymring for renhold de første dagene. 

Vi benytter lang tid sammen med kunden denne dagen for å sikre at de mottar all relevant informasjon samt føler seg trygge på overtagelse av sin nye bolig. 

Kunden vil også få overlevert sin boligmappe både fysisk og elektronisk.